ZUS Centrala

ul. Szamocka 3/5
01-748 Warszawa
centrali telefonicznej: 022 667 10 00, fax.: 022 667 14 18, 14 19

Prezes
tel. (022) 667 26 51, 27 51; fax. (022) 667 26 53

Członek Zarządu ds. Świadczeń
tel. (022) 667 26 60, 27 60; (022) 667 26 62

Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych tel.
(022) 667 26 55, 27 55; fax (022) 667 26 57

Członek Zarządu ds. Informatyki
tel. (022) 667 26 65, 27 65; fax. (022) 667 26 67

Członek Zarządu ds. Administracyjno-Technicznych,
tel. (022)667 2670, 2770; fax. (022)667 2672

Gabinet Prezesa
tel. (022) 667 13 45; fax. (022) 667 13 65

Biuro Rady Nadzorczej
tel. (022) 667 25 78; fax. (022) 667 25 79Departament Administracyjny i Wspomagania Działalności Zakładu
tel. (022) 667 14 20, 14 10; fax. (022) 667 14 25

Departament Audytu
tel. (022) 667 16 15; fax (022) 667 16 11

Departament Eksploatacji Aplikacji Interakcyjnych
tel. (022) 667 22 45; fax. (022) 667 23 15

Departament Eksploatacji Systemów Centralnych
tel. (022) 667 23 55; fax. (022) 667 23 33

Departament Finansów Funduszy
tel. (022) 667 12 85; fax. (022) 667 12 95

Departament Finansów Zakładu
tel. (022) 667 12 07, 12 06; fax. (022) 667 12 32, 12 33

Departament Infrastruktury Informatycznej
tel. (022) 667 22 11; fax. (022) 667 22 30

Departament Inwestycji i Zarządzania Majątkiem
tel. (022) 667 19 45; fax. (022) 667 19 35

Departament Kontroli Płatników Składek
tel. (022) 667 10 53; fax. (022) 667 10 70

Departament Kontrolingu
tel. (022) 667 13 95; fax. (022) 667 13 85

Departament Legislacyjno-Prawny
tel. (022) 667 17 45, 17 46; fax. (022) 667 17 55

Departament Obsługi Klientów
tel. (022) 667 21 41, 21 35; fax. (022) 667 21 55

Departament Ochrony Informacji
tel. (022) 667 13 19; fax. (022) 667 13 35

Departament Orzecznictwa Lekarskiego
tel. (022) 667 16 31; fax. (022) 667 16 50

Departament Prewencji i Rehabilitacji
tel. (022) 667 10 15; fax. (022) 667 10 30, 10 50

Departament Realizacji Dochodów
tel. (022) 667 11 22; fax. (022) 667 11 35

Departament Rent Zagranicznych
tel. (022) 826 05 53; fax. (022) 827 40 09

Departament Rewizji Wewnętrznej
tel. (022) 667 19 75; fax. (022) 667 19 85

Departament Spraw Pracowniczych
tel. (022) 667 15 52, 15 65; fax. (022) 840-20-31

Departament Statystyki
tel. (022) 667 17 81; (022) 667 17 85

Departament Świadczeń Emerytalno - Rentowych
tel. (022) 667 18 04, 18 34; fax. (022) 667 18 50, 18 60

Departament Ubezpieczeń i Składek
tel. (022) 667 10 77; fax. (022) 667 10 88

Departament Wdrożenia i Rozwoju KSI
tel. (022) 667 21 05; fax. (022) 667 21 20

Departament Współpracy Międzynarodowej
tel. (022) 667 17 71; fax. (022) 667 17 65

Departament Zamówień Publicznych
tel. (022) 667 17 04, 17 05; fax. (022) 667 17 33, 17 36

Departament Zasiłków
tel. (022) 667 19 05; fax. (022) 667 19 25