miasto Łódź - Bałuty

I Urząd Skarbowy

ul. Zachodnia 47
91-066 Łódź
tel. (0 42) 25-35-600
faks (0 42) 25-35-722, 25-35-702

e-mali: us1008@ld.mofnet.gov.pl
strona internetowa I US Łódź Bałuty

godziny urzędowania
08:00 - 18:00 (wt)
08:00 - 16:00 (pn, śr-pt)

zasięg działania
Terytorialny zasięg dzieli granica wyznaczona ulicami - Al. Włókniarzy od skrzyżowania z ul. Drewnowską do ul. Zgierskiej, ul. Zgierska do północnej granicy miasta; ulice graniczne objęte są również terytorialnym zasięgiem działania Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty.konta bankowe
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Łódź nr konta 21 1010 1371 0000 4222 2100 0000

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Łódź nr konta 18 1010 1371 0000 4222 2300 0000

- Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier (VAT)
NBP O/O Łódź nr konta 68 1010 1371 0000 4222 2200 0000

- pozostałe dochody z tyt. należności budżetowych (karta podatkowa,spadki,darowizny,PCC)
NBP O/O Łódź nr konta 12 1010 1371 0000 4222 2700 0000

II Urząd Skarbowy

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105
91-222 Łódź
tel. Centrala (042) 2534 000
Informacja: podatek dochodowy (042) 2534 001; VAT (042) 2534 007; NIP (042) 2534 008
faks (042) 2534 250

e-mali: us1009@ld.mofnet.gov.pl
strona internetowa II US Łódź Bałuty

godziny urzędowania
08:00 - 18:00 (wt)
08:00 - 16:00 (pn, śr-pt)

zasięg działania
Terytorialny zasięg dzieli granica wyznaczona: al. Włókniarzy od skrzyżowania z ul. Drewnowską do ul. Zgierskiej, ul. Zgierską do północnej granicy miasta. Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty.

konta bankowe
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Łódź nr konta 88101013710000552221000000

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Łódź nr konta 85101013710000552223000000

- Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier (VAT)
NBP O/O Łódź nr konta 38101013710000552222000000