Plusy działalności gospodarczej

 • samodzielna organizacja czasu, miejsca i trybu pracy
 • możliwość realizowania wielu zleceń od wielu zleceniodawców
 • podjęcie działalności w krajach UE
 • stosunkowa łatwość założenia i likwidacji
 • relatywnie niskie koszty założenia i prowadzenia działalności
 • dowolny dobór formy opodatkowania
 • ulgi w ZUS dla rozpoczynających działalność
 • łatwość założenia działalności tzw. jedno okienko, gdzie składa się wniosek ceidg

Minusy działalności gospodarczej

 • koszty stałe przy niskich dochodach lub ich braku są bardzo uciążliwe (ZUS, księgowość, czynsz, opłata za media)
 • stosunkowo wysokie składki ZUS ale składkę na ubezpieczenie zdrowotne odliczyć można niemal w całości bezpośrednio od podatku, a pozostałe składki można odliczyć od dochodu lub wrzucić po prostu w koszty
 • ryzyko związane ze zmianą koniunktury gospodarczej