Plusy działalności gospodarczej

- samodzielna organizacja czasu, miejsca i trybu pracy
- możliwość realizowania wielu zleceń od wielu zleceniodawców
- podjęcie działalności w krajach UE
- stosunkowa łatwość założenia i likwidacji
- relatywnie niskie koszty założenia i prowadzenia działalności
- dowolny dobór formy opodatkowania
- ulgi w ZUS dla rozpoczynjących działalność
- łatwość założenia działalności tzw. jedno okienko, gdzie składa się wniosek ceidg


Minusy działalności gospodarczej

- koszty stałe przy niskich dochodach lub ich braku są bardzo uciążliwe (ZUS, księgowość, czynsz, opłata za media)
- stosunkowo wysokie składki ZUS ale składkę na ubezpieczenie zdrowotne odliczyć można niemal w całości bezpośrednio od podatku, a pozostałe składki można odliczyć od dochodu lub wrzucić po prostu w koszty.
- ryzyko związane ze zmianą koniunktury gospodarczej